Har du kunskap om hur våldsbejakande extremism kan påverka dig, din organisation och kanske hela samhället?

Våra utbildningar ger dig den kompetens som du behöver.


avancerad

RADIKALISERING - hur kan vi förebygga?

Radikalisering handlar i många fall om frustrerade människor, oftast ungdomar, som av olika anledningar upplever orättvisa och kränkning. Det kan handla om upplevt utanförskap, arbetslöshet, mobbing, diskriminering eller brist på sysselsättning. I radikaliseringsprocessen får individen kanske utlopp för sin frustration och upplever dragningskrafter i form av uppmärksamhet, respekt och tillhörighet, samtidigt som våld och brottslighet blir legitima metoder för att få till stånd en förändring.

Att förebygga våldsbejakande extremism handlar mycket om att minska individers känsla av utanförskap och frustration. Genom våra utbildningar och föreläsningar, får du och din organisation bättre förutsättningar att hantera problematiken i ert arbete och i er kontakt med människor. Hur ska du uppmärksamma ungdomar som är på ”glid”. Vad är ok att tänka, tycka och göra?  Finns det indikatorer på att en person kan finnas i en radikaliseringsprocess, och hur upptäcker du dessa?

Våldsbejakande extremism kan finnas i närheten av oss alla. Ibland utan att vi ser tecken på detta eller förstår de indikatorer som uppvisas. Genom att höja kunskapsnivån och medvetenheten kring problematiken kan vi öka möjligheterna att upptäcka individer innan de begår brottslighet eller i värsta fall större attentat.

Att förebygga extremism handlar om att skapa ett inkluderande samhälle med utrymme för olika åsikter, religioner och politiska åskådningar. Det handlar också om att bygga en stabil värdegrund med fokus på mänskliga rättigheter och respekt människor emellan. Första steget - är ökad kunskap.

Välkommen att kontakta oss.


Läs mer om våra kurser eller gör en