Vill du kunna förebygga våld och bli bättre på att hantera problematiken med våldsfrämjande extremism?

Utan kunskap står du kanske ovetande om de processer som pågår i er omgivning, hur de kan påverka er organisation och i värsta fall hela samhället.

Ge dig och dina medarbetare möjlighet att genomgå en riktigt bra utbildning med praktiska exempel från verkligheten.

Vi konkretiserar utan att stigmatisera.


Fyll enkelt i formuläret eller skicka ett mail om du är intresserad eller har några frågor.