Bolaget

Radikalisering - Upptäck och Förebygg, ägs av Trygghet Innovation Sverige AB. Bolaget är politiskt och religiöst obundet.

Bolaget drivs av en stark vision om att skapa ett säkert samhälle och samtidigt skapa kundnytta. Ett tryggare och säkrare samhälle gynnar nämligen alla. Bolaget erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom säkerhet. Genom kompetensutveckling så ges kunderna möjlighet att bli bättre inom just sitt verksamhetsområde och stärka sin konkurrenskraft.

Organisationsnummer: 556986-3375.