Föreläsare


Andreas Ring

Föreläsare och utbildare är Andreas Ring som har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Andreas har bland annat tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering.

Andreas har representerat svensk polis i RAN-POL, vilket är ett nätverk direkt underställt EU-kommissionen som sprider goda exempel på praktiskt arbete för att förebygga våldsfrämjande extremism.

Han är dessutom utbildad förundersökningsledare och har under flera år ingått i konceptet SPT (särskild polistaktik) som ofta tas i anspråk vid manifestationer och större händelser.

Med ett stort engagemang och med ett brinnande intresse för trygghetsskapande arbete, vill Andreas sprida kunskap för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle som tydligt tar avstånd från brottslighet och som har förmågan att upptäcka radikaliserade individer och avbryta attentat. På ett mycket ödmjukt och pedagogiskt sätt gör han den komplexa problematiken lättare att förstå. Hans motto är att ”konkretisera, utan att stigmatisera”.

porträtt