Här får du en snabb överblick av de områden som behandlas i respektive utbildning och längre ner finner du en mer detaljerad beskrivning.

HELDAG

 • Yttrandefrihet/demokrati
 • Extremism
 • Radikaliseringsprocessen
 • Våldsbejakande miljöer
 • Riskfaktorer
 • Förebyggande arbete
 • Symboler/attribut
 • Skyddsfaktorer
 • Indikatorer
 • Specifika våldsbejakande miljöer
 • Lokal problembild
 • Personrelaterade indikatorer
 • Bemötande

 

HALVDAG

 • Yttrandefrihet/demokrati
 • Extremism
 • Radikaliseringsprocessen
 • Våldsbejakande miljöer
 • Riskfaktorer
 • Förebyggande arbete
 • Symboler/attribut
 • Skyddsfaktorer
 • Indikatorer
 • Specifika våldsbejakande miljöer

 

FÖRELÄSNING

 • Yttrandefrihet/demokrati
 • Extremism
 • Radikaliseringsprocessen
 • Våldsbejakande miljöer
 • Riskfaktorer
 • Förebyggande arbete

FLEXIBEL

Vi kan givetvis anpassa och skräddarsy en utbildning anpassad efter er organisations önskemål.


Detaljerad information


RADIKALISERING Heldag

Utbildningen innehåller resonemang kring grundläggande begrepp såsom yttrandefrihet, demokrati och extremism. Vi fördjupar oss i radikaliseringsprocessen, våldsbejakande miljöer, riskfaktorer, skyddsfaktorer, indikatorer, symboler/attribut samt förebyggande arbete. Innehållet skräddarsys efter kundens behov och utifrån en lokal kontext och problembild. 

Deltagarna får ökad kunskap inom våldsbejakande höger- och vänsterextremism samt religiös extremism. Vi balanserar resonemang kring förhållningssätt i mötet med individen, med konkreta förslag på förebyggande arbete och råd för hur man kan upptäcka och förebygga radikalisering utifrån sin yrkesroll. 

Utbildningen riktar sig i huvudsak till de medarbetare som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna, samt deras chefer. Exempelvis personal som arbetar inom socialtjänst, skola, arbetsmarknad, integration eller inom andra förebyggande verksamheter. 

Under dagen kommer kursdeltagarnas kompetens och erfarenhet att utnyttjas och syftet är att öka medvetenheten och höja den grundläggande kunskapen. Under vissa moment kommer deltagarna att delas upp i mindre grupper för öka involveringen och för att stimulera bra diskussioner med ett lokalt perspektiv. 

 

RADIKALISERING Halvdag

Utbildningen innehåller resonemang kring grundläggande begrepp såsom yttrandefrihet, demokrati och extremism. Vi fördjupar oss i radikaliseringsprocessen, våldsbejakande miljöer, riskfaktorer samt skyddsfaktorer. Innehållet anpassas efter kundens behov och till viss del utifrån en lokal kontext och problembild. Deltagarna får kännedom om våldsbejakande höger- och vänsterextremism samt religiös extremism. Innehållet är likt heldagsutbildningens, men vissa delar såsom indikatorer, symboler och attribut berörs i mindre utsträckning.

Utbildningen riktar sig i huvudsak till de medarbetare som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna, samt deras chefer. Exempelvis personal som arbetar inom socialtjänst, skola, arbetsmarknad, integration eller inom andra förebyggande verksamheter. 

 

RADIKALISERING Föreläsning

Föreläsningen syftar till att öka medvetenheten om och höja kunskapen kring våldsbejakande extremism utifrån ett mer allmänt perspektiv. Vi behandlar begreppen yttrandefrihet, demokrati och extremism, och resonerar kring hur radikaliseringsprocessen kan se ut. Under föreläsningen kommer vi att ge en kort beskrivning av de våldsbejakande miljöerna och beröra riskfaktorer och förebyggande arbete. Föreläsningen lämpar sig väl för ett större antal åhörare.

Tid: 1,5-3 h

 

RADIKALISERING Flexibel – skräddarsydd efter era behov

I Radikalisering Flexibel har ni möjlighet att erhålla en helt skräddarsydd utbildning som anpassas efter er verksamhets specifika behov. Vi är lyhörda för era önskemål och de utmaningar ni står inför. Ni kan välja vissa delar av våra befintliga utbildningar, göra fördjupningar inom för er relevanta områden eller helt komma med egna tankar. Genom samarbete med flera specialister och sakkunniga så kan vi erbjuda kompletta utbildningar som passar just er.

Tid: Behovsanpassat


Intresserad av någon av våra utbildningar eller har du frågor?