Förebygg radikalisering – öppen utbildning

 

Har Du kunskap om hur våldsfrämjande extremism kan påverka dig som individ, din organisation eller samhället i stort? Genom vår heldagsutbildning erhåller Du den kompetens som behövs för att upptäcka och förebygga radikalisering. 

  • Var går gränsen mellan extremism och våra grundlagsskyddade rättigheter?
  • Finns det några särskilda indikatorer som pekar på att en person befinner sig i en radikaliseringsprocess och hur upptäcker man dessa?
  • Hur kan man förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande miljöer?
  • Hur bemöter jag individer som befinner sig i en radikaliseringsprocess?

Frågor som dessa kommer att behandlas under dagen, och vi strävar efter att skapa bra diskussioner utifrån kursdeltagarnas erfarenheter och arbetsuppgifter.

Utbildningen vänder sig till medarbetare och chefer som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna. Våra deltagare är ofta personer från skolor, socialtjänst, HVB-hem och räddningstjänst, men också säkerhetschefer och bevakningspersonal. 


KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Är du intresserad av våra öppna utbildningar så anmäler du ditt intresse via formuläret nedan. Då kontaktar vi dig när datum för utbildningstillfälle är satta.

Utbildningen anordnas av Trygghet Innovation Sverige AB (556986-3375).

Kontakta oss vid eventuella frågor:

Elisabeth Reuterborg: elisabeth@radikalisering.se 0763-19 44 77


INTRESSEANMÄLAN ÖPPEN UTBILDNING

För- och efternamn *
För- och efternamn